“Waarom heb ik een familiale verzekering nodig?”

Een vraag die we geregeld horen tijdens de bespreking van een offerte of verzekeringscheckup.

Kort samengevat, dekt de familiale verzekering (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privéleven) u en uw gezin voor schade die jullie veroorzaken aan derden. U kan uw verzekering dus aanspreken als u de smartphone van een vriend laat vallen, als uw kind een stilstaande auto bekrast met zijn fiets of als er een bloempot van uw balkon valt en een voorbijganger verwondt.

Inderdaad, het is een verzekering die u dekt als u in fout bent en als er schade wordt veroorzaakt aan een andere persoon. Bijna iedereen raadt deze verzekering aan (ook wij uiteraard), want kleine en grote ongevallen zijn snel gebeurd en de kosten kunnen hoog oplopen!

Komt een familiale verzekering ook tussen als ik een ongeval heb?

Het antwoord is duidelijk: Neen. (In het geval er geen aansprakelijke derde is betrokken) Hiervoor bestaat de ongevallenverzekering.

Wat is dan het verschil met een familiale verzekering?

De ongevallenverzekering privéleven heeft een ander doel. Deze verzekering biedt een financiële vergoeding als een ongeval in uw privéleven tot een arbeidsongeschiktheid leidt (tijdelijk of blijvend, volledig of gedeeltelijk). Onder ‘ongeval in het privéleven’ wordt elk ongeval verstaan dat plaatsvindt buiten het kader van uw werk of school. Het gaat dus over ongevallen in huis (die bv. gebeuren tijdens het klussen of tijdens een barbecue), maar ook ongevallen tijdens het beoefenen van een sport (zelfs een eenvoudig fietstochtje) of tijdens een uitzonderlijke gebeurtenis (overstroming, storm, aanslag, diefstal met geweld, …).

Opnieuw, aan voorbeelden jammer genoeg geen gebrek. Ongevallen in het privéleven worden vaak (ten onrechte!) onderschat, hoewel ze 3 keer vaker voorkomen dan verkeersongevallen. En zelfs al zou uw ziekenfonds of hospitalisatieverzekering tussenkomen (vaak slechts voor een deel van de kosten), dekt een ongevallenverzekering u tegen de gevolgen van een ongeval op de lange termijn. U kan uzelf een bepaald kapitaal laten uitkeren voor de schadeloosstelling van uw inkomstenverlies, als u niet meer zoals vroeger zou kunnen werken, of voor de aanpassing van uw huis/voertuig als dat nodig zou zijn…

Het gaat om 2 totaal verschillende dekkingen, hoewel ze allebei betrekking hebben op het privéleven. . En… het zijn wel degelijk 2 onmisbare verzekeringen!

Geïnteresseerd in een familiale verzekering en een ongevallenverzekering privéleven?
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte!

bron: www.axa.be/nl/blog
Terug naar overzicht