Pensioenoplossingen

VAPZ

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na te houden. Met de verzekering VAPZ komt u hieraan tegemoet op een fiscaalvriendelijke manier.

Elke zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (op voorwaarde dat u sociale bijdragen betaalt die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep) kan een VAPZ onderschrijven. Bijkomende voorwaarde is wel dat u in orde bent met uw sociale bijdragen. Ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) in het ‘maxistatuut’ kan een VAPZ afsluiten.

Bent u zelfstandige in een vennootschap dan kan het bedrijf de premies van een VAPZ betalen in uw naam en voor uw rekening. U blijft dan van het belastingvoordeel profiteren zonder dat uw netto-inkomen daalt. De premie wordt wel belast als een voordeel van alle aard (VAA).

Een VAPZ biedt naast een gewaarborgd rendement ook een variabele winstdeelname maar ook belangrijke fiscale voordelen. Kom gerust eens langs voor meer informatie.

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers.

De Individuele Pensioentoezegging wordt onderschreven door een onderneming, die ook de premies betaalt. In tegenstelling tot bij een groepsverzekering, kan een firma met een Individuele Pensioentoezegging precies bepalen aan wie het een extralegaal voordeel wil toekennen.

Groepsverzekering

De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) uw personeelsleden van een extralegaal pensioen. Het is een ideaal en uiterst populair instrument om in plaats van met een gewone loonsverhoging in te stemmen een extra financieel voordeel toe te kennen aan uw werknemers.

Bovendien is het ook de goedkoopste manier om op termijn op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap te halen!

POZ

De Pensioenovereenkomst Zelfstandige is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan door een zelfstandige binnen zijn éénmanszaak (zonder een vennootschap te hebben) worden afgesloten om op een fiscaal vriendelijke manier aan pensioenopbouw doen.

Contacteer onsAlle verzekeringen