Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Als u aansprakelijk wordt gesteld in geval van schade aan derden, kunnen de financiële gevolgen voor uw onderneming rampzalig zijn. De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de personen of ondernemingen die dienstverlening als hoofdactiviteit hebben.

Dekkingen

Uw burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt bij schade veroorzaakt aan derden, inclusief uw klanten, als gevolg van ’aansprakelijkheidsverwekkende’ feiten die voortvloeien uit de uitoefening van uw beroepsactiviteit:

  • een vergissing, verzuim of nalatigheid tijdens uw beroepsactiviteit
  • het verlies, de beschadiging of de verdwijning van documenten van welke aard dan ook

De geboden dekkingen variëren naargelang het soort beroep en houden rekening met de wetgeving ter zake. Onze verzekeringen bieden de veiligheid die u nodig hebt om te ondernemen.

Contacteer onsAlle verzekeringen