1 september, de schoolpoorten gaan terug op!

Een vraag die je als ouders kan stellen: hoe zit het met de de schoolverzekering?

De scholen sluiten een  ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering af.

De ongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade (medische kosten, vergoeding bij overlijden en blijvende invaliditeit) tot een maximum bedrag. Deze verzekering komt tussen voor alle ongevallen tijdens de schoolactiviteiten, ongeacht of er een aansprakelijkheid is of niet.
Wel is het mogelijk dat de maximumbedragen niet volstaan bij ernstige letsels of dat sommige activiteiten niet verzekerd zijn. 20 à 25% van alle letselongevallen bij schoolgaande kinderen gebeuren op school.
Ook een ongeval op weg van en naar de school is gedekt in deze waarborg. Maar dan moet het kind zich wel langs de veiligste en gebruikelijke weg naar huis/school verplaatsen en tijdens de normale duur die ervoor nodig is. Als het kind bijvoorbeeld vijf minuten van school woont, zal een ongeluk om 20h niet meer meetellen voor een schoolverzekering. Wie zonder de toelating de school verlaat, is niet gedekt.

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade die iemand heeft geleden door de fout van de verzekerde. Bijvoorbeeld, je dochter veroorzaakt schade aan een andere leerling en door haar fout is de bril van een medeleerling gebroken. Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid van de leerlingen tijdens de weg van en naar de school.

In sommige gevallen komt de schoolverzekering niet tussen en dan zal je een beroep moeten doen op je familiale verzekering. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld

  • Je als  ouder aansprakelijk gesteld wordt voor de schade die je kind aangericht heeft. In dit geval word je als ouder een ‘gebrek aan opvoeding’ aangewreven en zal de familiale verzekering tussenkomen.
  • Je kind schade aan derden veroorzaakt op weg van en naar de school.
  • Je juridische bijstand nodig heeft om een volledige schadevergoeding te krijgen wanneer je kind slachtoffer wordt van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk wordt gesteld.

Is je kind betrokken bij een schoolongeval? Doe onmiddellijk aangifte bij de school, bewaar alle facturen en verwittig ons. In sommige gevallen zullen wij ook aangifte moeten bij doen bij je familiale verzekering.

Bron: www.makelaarinverzekeringen.be
Terug naar overzicht