Storm Eunice komt eraan!

Het KMI heeft code oranje afgekondigd:

Van 18/02 12u tot 19/02 00u : Tussen vrijdag 14-15u en 18-19u verwachten we een zware zuidwesterstorm (10 Bf) en eventueel zeer tijdelijk en plaatselijk zeer zware storm (11 Bf) op de Belgische Noordzee.

Stormschade wordt gedekt door uw woningverzekering!

Wat is een storm?

Het is wind:

 • dat een topsnelheid van minstens 80 km per uur halen bij het dichtstbijzijnde MRI-station
  of
 • dat schade toebrengt aan andere vergelijkbare eigendommen binnen 10 km van het gebouw.

In een storm wordt de schade echter niet altijd veroorzaakt door de wind. U kunt ook te maken krijgen met de volgende schade:

 • schade direct veroorzaakt door blikseminslag of overstroming
 • het ontdooien van de inhoud van uw koelkast en diepvriezer in geval van een stroompiek of na een stroomonderbreking van minstens 12 uur
 • uw gebouw wordt geraakt door een weggewaaid voorwerp.

Wat doen als uw huis getroffen is door een storm?

 • Bel 112 in geval van verwondingen of dreigend gevaar voor personen.
 • Voor niet-dringende brandbestrijding (als er geen mensenlevens in gevaar zijn), belt u het telefoonnummer 1722 (als het nummer door de autoriteiten is geactiveerd).
 • Neem in geval van schade aan uw woning of bezittingen actie om ergere schade te voorkomen.
 • Maak foto’s van de schade, vooral vóór u begint op te ruimen of te poetsen. Zo kunt u de schade sneller vaststellen en inschatten. Bewaar in elk geval de beschadigde voorwerpen, want een expertise zou nodig kunnen zijn.
 • Stuur een gedetailleerde lijst van de beschadigde voorwerpen, foto’s, aankoop- of garantiefacturen, enzoverder, alsook prijsschattingen van de te herstellen goederen.
 • Bewaar de beschadigde voorwerpen tot de expert komt of het bedrijf ermee instemt.
 • Contacteer ons op het nummer 056/602508. Wij hebben een ongevallenlijn 7/7 en 24/24.

Wat gebeurt er nu? Zodra wij uw claim hebben ontvangen, zorgen wij voor de rest van uw dossier.

 • Een expertise kan nodig zijn. Een deskundige en/of uw makelaar zullen ter plaatse gaan om uw schadegeval te beoordelen, en in sommige gevallen kan een videobeoordeling worden aangeboden.
 • De schade zal gedetailleerd worden uitgeschreven in een deskundigenrapport dat u gevraagd zal worden te ondertekenen.
 • Op basis van dit verslag zal de verzekeringsmaatschappij haar eventuele tussenkomst bevestigen en overgaan tot de betaling van de schadevergoeding.

NB: het is mogelijk dat u een eigen risico moet betalen.

 

Terug naar overzicht