De investeringsaftrek verhoogt van 8% naar 25%

Om het economisch klimaat aan te moedigen, heeft de overheid de investeringsaftrek op vaste activa die door kleine ondernemingen worden aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020, tijdelijk verhoogd tot 25%. Daardoor wordt investeren in deze activa in 2020 fiscaal interessant voor wie daar ruimte voor heeft.

Wat is de investeringsafrek en voor wie is ze?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming.

Enkel de eenmanszaken, vrije beroepers en kleine ondernemingen kunnen van de investeringsaftrek gebruikmaken. Een kleine onderneming is een onderneming met maximaal 50 werknemers, een jaaromzet tot 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Voor welke types van investeringen geldt de investeringsafrek?

Voor investeringen in materiaal, gebouwen, IT, beveiliging … kortom, voor bijna alle investeringen op een paar specifieke uitzonderingen na. Zeer concreet geldt het voor alle investeringen in materiële vaste activa die u in nieuwe staat hebt aangeschaft en alle nieuwe investeringen in immateriële vaste activa. De enige voorwaarden zijn dat de activa uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.

Enkele specifieke uitsluitingen :

  • investeringen die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande werkzaamheid
  • personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
  • gebouwen die worden aangekocht met het vooruitzicht ze opnieuw te verkopen
  • gebouwen of andere investeringen die aangekocht worden om te verhuren

Wat betekent de verhoging van de investeringsaftrek naar 25% concreet?

De investeringsaftrek voor 2020 bedroeg oorspronkelijk 8% voor gewone investeringen, 13,50% voor investeringen in digitale activa en 20,50% voor investeringen in de beveiliging van lokalen.

Voor alle investeringen in vaste activa – behalve die welke hierboven werden uitgesloten – aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020, wordt het aftrekpercentage nu tijdelijk verhoogd naar 25%. Bij de aankoop van een bedrijfsgebouw van bijvoorbeeld 200.000 euro zult u nu 50.000 euro kunnen aftrekken van uw belastbare winst i.p.v. 16.000 euro.

Mijn winst is onvoldoende groot om de investeringsaftrek te benutten…

Naast het verhoogde aftrekpercentage, is er nu ook een uitbreiding van de overdracht van de investeringsaftrek voor vaste activa aangekocht gedurende het kalenderjaar 2019. De aftrek kon al overgedragen worden tot het belastbaar tijdperk 2020. Aangezien de coronacrisis een flinke impact zal hebben op de resultaten van 2020, wordt de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen uit 2019 uitzonderlijk verlengd tot 2021.

Conclusie: investeren in 2020 is fiscaal gezien interessant

Hebt u de ruimte en hebt u investeringen voor ogen, dan is het fiscaal gezien interessant om die nog in 2020 te doen. Zo zult u de investering fiscaal optimaliseren en draagt u meteen uw steentje bij aan de heropleving van de economie.

Hebt u vragen, of bent u van plan om te investeren? Maak dan gerust een afspraak met ons.

bron: www.axabank.be/blog/
Terug naar overzicht