Als u door de politie wordt gecontroleerd terwijl u uw smartphone of een ander mobiel apparaat met een scherm gebruikt tijdens het rijden, gaat u dat meer kosten. Sinds 3 maart 2022 is de overtreding verhoogd van de tweede naar de derde graad, waardoor de boete op 174 euro komt.

De laatste jaren is het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen. Volgens Vias institute houdt 8% van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Dit leidt naar schatting tot een vijftigtal doden en zo’n 4.500 gewonden per jaar.

Daarom was het noodzakelijk de wegcode te herzien. De wet van 24 januari 2022 wijzigt de regelgeving inzake het verbod op het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur en treedt in werking op donderdag 3 maart 2022.

Volgens artikel 8.4 van de wegcode mag de bestuurder vanaf nu een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het apparaat in een daartoe bestemde houder in het voertuig is bevestigd.

Voor het roodlicht of in de file staan, wordt NIET aanzien als stilstaan of parkeren. Ook het gebruik van een tablet kan niet.

Van de tweede naar de derde graad

Het gebruik van een mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat met een scherm wordt nu bestraft met een boete van 174 euro. Het gaat vanaf nu effectief om een derdegraadsovertreding, aangezien dit gedrag de veiligheid van mensen rechtstreeks in gevaar brengt.

Het gebruik van de smartphone achter het stuur is wijdverspreid

De Belgen geven toe regelmatig een mobiele telefoon te gebruiken tijdens het rijden: 26% geeft toe een sms of e-mail te hebben verstuurd of gelezen tijdens het rijden en 6% geeft zelfs toe video’s te hebben bekeken. Volgens de Europese barometer 2021 van de Fondation Vinci zegt bijna één op de tien Belgen een ongeval of bijna een ongeval te hebben gehad door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

bron: mobilit.belgium.be
Terug naar overzicht