Wat is de situatie op vandaag?

 • Het is nu enkele maanden geleden dat het Coronavirus uitbrak. Eerst zag het ernaar uit dat het zich zou beperken tot het Chinese vasteland. Ook de financiële markten gingen van dat scenario uit. Ze reageerden wat nerveus maar corrigeerden al snel terug positief. De beurzen maakten zich eigenlijk weinig zorgen.
 • Sinds enkele weken lijkt het virus zich over de hele wereld te verspreiden. Dat is het gevolg van een geglobaliseerde economie, waar alle landen met elkaar verbonden zijn.
 • Er zijn gevallen ontdekt in o.a. Korea, Duitsland, België, maar vooral Italië (een van de grootste economieën in Europa), kende een grote uitbraak van het virus. In de VS zijn momenteel 106 gevallen genoteerd.
 • De reactie van de getroffen landen kwam prompt op gang. Met verscherpte maatregelen werd de verspreiding van Covid-19 tegengegaan: reizen werd aan banden gelegd, mensen gingen in quarantaine, enz.
 • Het staat intussen vast dat die diverse – weliswaar noodzakelijke – maatregelen de wereldeconomie zullen vertragen. De impact voor luchtvaartmaatschappijen, hotels, technologiebedrijven die produceren in China (zoals Apple) of voor ondernemingen zoals Uber, is reëel. Diverse bedrijven gaven reeds winstwaarschuwingen en verwacht wordt dat nog anderen zullen volgen.
 • De reactie van de financiële markten – die voor alle duidelijkheid net voor de uitbraak aan recordkoersen noteerden, liet niet op zich wachten. Zo daalde de Dow op een dag met 1190 punten, wat nooit eerder gebeurde. De aandelenkoersen integreren dus de verwachting dat de winsten van de ondernemingen door die maatregelen zullen dalen.
 • Investeerders zoeken in die context naar veilige havens. Overheidsobligaties is daar, naast goud, een van. Daardoor zakte de langetermijnrente in de VS naar een historisch dieptepunt van 0,936 %.

Hoe moet het nu op korte termijn verder?

 • Op dit moment is het onduidelijk hoe groot de verspreiding van Covid-19 uiteindelijk zal zijn. Kan het virus ingedijkt worden? Breekt het wereldwijd uit ? Welke maatregelen zullen de overheden verder implementeren en hoe sterk zullen die de wereldhandel nog verder beperken ? Hoe zal het evolueren in de Verenigde Staten? Dat is momenteel niet helder.
 • Daarom is het onmogelijk om in te schatten hoe groot de impact op de wereldeconomie uiteindelijk nog wordt. Alles hangt af van de verspreiding van het virus en de maatregelen die genomen worden.
 • Vast staat dat China de verspreiding momenteel onder controle lijkt te krijgen en het ondernemingsleven langzaam terug aantrekt. Dat is een positief teken.
 • Cijfers lijken ook aan te tonen dat het virus eerder met een griep kan worden vergeleken. Ook dat is geruststellend.
 • Samengevat is het dan ook koffiedik kijken hoe de financiële markten verder op korte termijn zullen reageren.
 • Vast staat, dat de aandelenkoersen nog lange tijd onderhevig zullen zijn aan het “virus – nieuws” en in functie daarvan negatief, dan wel positief zullen reageren. De volatiliteit zal dus nog een poos aanwezig blijven.

Brengen de centrale banken redding?

 • De centrale banken signaleerden op vrijdag 28 februari dat ze klaar staan om de financiële markten van de nodige liquiditeit te voorzien. De FED (De Amerikaanse Centrale Bank) verlaagde dan ook op dinsdag 3 maart onverwachts de kortetermijnrente met 50 basispunten om de markten en de economie te ondersteunen.
 • Dat zorgde deze week maandag voor een herstel van de beurzen met een recordstijging in de Verenigde Staten.
 • Maar het virus inperken kunnen de centrale banken niet en het is dan ook afwachten of deze interventie echt zoden aan de dijk brengt.

En wat met de middellange en lange termijn?

 • Zulke grote schokken komen vaker voor en zijn meestal tijdelijk van aard.
 • AXA Investment Managers is ervan overtuigd dat op middellange en lange termijn de economie zich zal herstellen. AXA IM verwijst in die context naar tekenen van economisch herstel die al voor het uitbreken van Covid-19 duidelijk aanwezig waren.
 • De beurzen zullen zo’n herstel positief in de aandelenkoersen vertalen, en meestal zelfs een zestal maanden op voorhand.
 • Het vinden van een beurs-“bodem” is een proces dat wat tijd nodig heeft. Een precies moment is dus niet te bepalen.

Hoe reageert u best op zo’n marktdaling?

Blijf in ieder geval rustig.

Spreek uw AXA Bankagent aan

want hij/zij is prima geplaatst om u advies te geven in deze context.

(Artikel geschreven op basis van info op 6 maart 2020.)

Bron: www.axabank.be/nl/blog

Terug naar overzicht